Tietosuojaseloste

Se mitä kukaan ei koskaan lue.

Tietosuojaseloste 31.12.2021

1. Rekisterinpitäjä

Eli kerätäänkö täällä tietoja ja kuka niitä kerää?
elwhii by N. Suurnäkki-Vogler (CHE-476.098.134) käsittelee elwhii.com -sivuston käyttäjien ja mahdollisten asiakkaiden henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Eli miksi niitä tietoja kerätään?
Tietoja kerätään, jotta verkkosivuston käyttäjiä ja/tai mahdollisia asiakkaita voidaan informoida palveluista. Tietoja kerätään luonnollisesti myös verkkokurssiosallistumisen yhteydessä asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tämä tapahtuu ainoastaan käyttäjän/asiakkaan suostumuksella.

3. Rekisterin tietosisältö 

Siis mitä tietoja kerätään?
Sivuston lomakkeet tallentavat korkeintaan käyttäjän sähköpostiosoitteen sekä etu- ja sukunimen.

4. Tietojen säilytysaika

Ja siis miten kauan näitä tietoja sitten säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun tai markkinoinnin kehittämiseksi (tai enintään 10 vuotta).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Mistä kaikkialta niitä tietoja kerätään?
Tietoja kerätään vain suoraan käyttäjiltä/asiakkailta itseltään. Tämä sivusto itsessään ei toistaiseksi käytä analytiikkatyökaluja eikä evästeitä. Sivustolla on käytössä joitakin kolmansien osapuolten (Youtube, Google Fonts) upotettuja palveluita, jotka saattavat asettaa omia toiminnallisia evästeitään.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Siis pääseekö näihin tietoihin joku muu käsiksi ja siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle?
Tietoja ei luonnollisestikaan luovuteta kolmansille osapuolille, edes yhteistyökumppaneille. Tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella, yrityksen kotipaikan ollessa Sveitsissä. Myös osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Ja miten niitä oikeuksiaan voi henkilö käyttää?
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus korjata tietoja tai poistaa tietonsa rekisteristä. Tietojen käyttöä voi myös rajoittaa (esimerkiksi kieltää sähköpostimarkkinoinnin). Valittaa voi myös, tietosuojavaltuutetulle. Huomaathan, ettemme voi poistaa tietoja, joita yrittäjän on lain mukaan säilytettävä.


Tietosuojaselosteen sisältöä tullaan päivittämään toiminnan kehittyessä ja/tai lainsäädännön muuttuessa.

Yhteystiedot

elwhii by N. Suurnäkki-Vogler
CHE-476.098.134
Noora Suurnäkki-Vogler
5400 Baden, Sveitsi
noora@elwhii.com